10 съвета за желаещите да учат в чужбина

0 коментара0/5

Как да изберем правилната специалност при кандидатстване за висше образование и какво трябва да знаем за образованието в чужбина? Кои са най-големите предизвикателства и най-често срещаните заблуди. Вижте 10 полезни съвета за желаещите да учат в чужбина.

ели тончева, едлантаЕли Тончева е управител на консултантска агенция за образование и езиково обучение в чужбина "Едланта". Тя ни разказва повече за професията кариерен консултант и защо е добре да се обърнем към такъв, ако на нас или детето ни му предстои кандидатстване за висше образование. Ели Тончева разказва за предизвикателствата при избора на държава, университет и специалност, за най-големите заблуди и най-често допусканите грешки при кандидатстване в чужбина.

1. Как да изберем подходящата специалност?

Изборът на специалност е труден процес за млади хора без житейски опит, които са на прага на завършване на средното си образование. Докато има такива, които от малки изявяват интерес към точно определена специалност и професия, други се колебаят до последния момент. В такива случаи влияние оказват най-често родители, преподаватели, приятели и други близки хора на кандидат-студента. Изключително  важно е да се вземат под внимание както желанията за професионална реализация, така и талантите и академичната подготовка на кандидата, която до голяма степен зависи от профила на гимназията, която завършва – езиков, хуманитарен, природо-математически или в областта на изкуствата. Добре е ученици, които не са професионално ориентирани, да се възползват от услугите на кариерен консултант.

Консултантска агенция ЕДЛАНТА предлага онлайн кариерен тест за определяне на предпочитанията и интересите на кандидата в различни области  и сфери на образованието и професионалната реализация, неговите качества, нагласи, умения и потенциал. В резултат на попълнения тест се генерира доклад, който очертава психологическия профил на кандидата и предлага списък с най-подходящите за него специалности и професии в различни области. Кариерният консултант анализира резултатите и  обсъжда с кандидата неговите желания и представи за бъдеща професионална реализация и кариерно развитие. Крайната цел е избор на една или няколко близки специалности, подходящи и желани от кандидата  за кандидатстване във висше учебно заведение.

2. Кои специалности са най-подходящи за жените от гледна точка на реализацията у нас и в чужбина

Има традиционни нагласи, че специалности като Педагогика или Връзки с обществеността например са подходящи най-вече за жени. Това е изключително невярно. В свят на равенство между половете не трябва да се правят обобщения коя професия е за жени и коя за мъже. Това е вид полова дискриминация.

Има много момичета, които избират инженерни специалности, както има и много момчета, които се насочват към моден дизайн и ивент мениджмънт. Професионалното развитие зависи изцяло от талантите, нагласата, характера и академичната подготовка на кандидата, но в никакъв случай не може да се каже, че се определя от пола.

3. Какви платени стажове за жени и за мъже могат да се намерят най-лесно в европейските страни?

Стажовете отново не могат да бъдат разделени за мъже и съответно - за жени. В европейските университети стажът е задължителната част от бакалавърската програма на почти всички специалности и най-често се осъществява във фирма или институция, която е в контакт с университета.  Обикновено стажовете се провеждат през третата година на 4-годишните учебни програми и продължават между три месеца и една академична година. Стажовете по време на обучението са полезни, тъй като дават възможност студентът да приложи вече научената теория в професионална среда и едновременно с това да създаде ценни контакти. В много от случаите, ако са се справили отлично, стажантите получават и оферта за постоянна работа в компанията.

Подобни стажове не само правят добро впечатление в биографията на студента, но и са стъпка към успешна професионална кариера.

4. Какви са предимствата на образованието в чужбина?

Европейските университети предлагат огромно разнообразие от специалности, съобразени с изискванията на икономиката. Най-често учебните програми се разработват от екипи, в които влизат представители не само на академичните среди, но и на индустрията. Всички образователните методи предполагат активното участие на студентите. Такъв метод е разработването на проекти - самостоятелно и в екип, при който се изграждат ценни професионални качества и умения още от студентската скамейка.

Друго предимство на европейските университети е много добре оборудваната учебна среда. Студентите имат достъп до огромни библиотеки, в които могат да намерят различни източници на информация, независимо от темата. Оборудването на лабораториите е също на много високо техническо ниво. Апаратурата в болниците, на която се учат студентите по медицина, е идентична на тази, върху която ще практикуват след успешно им дипломиране. Тази богата и съвременна материална база е осигурена със субсидии от държавата и от фирми-спонсори, които осъществяват съвместни проекти с дадения университет.

Образованието в чужбина има редица предимства, но едно от най-важните е житейският опит, който придобиват младежите. Далеч от дома и родителските грижи те имат възможността да развият много качества, полезни за тях не само в професионален, но и в личен план. Такива са способността за комуникация с различни хора и презентирането пред публика, тайм мениджмънта, организирането и приоритизирането на задачите. Освен това по време на обучението студентът усъвършенства един или повече чужди езици, придобива умението да борави с информация и да генерира идеи, които да се реализират по най-ефективен начин.

5. Трите най-важни неща при подготовка за обучение в чужбина.

Първото е отличното владеене на езика, на който ще се провежда обучението. Добре е езикът да бъде изучаван от ранна възраст и минимум 3 години преди момента на кандидатстването да се започне интензивна подготовка. По този начин ученикът ще бъде подготвен за изпита за сертификат по съответния език, който е основна част от кандидатурата.

Вторият много важен елемент е академичната подготовка от училището или университета, който е завършил кандидат-студентът в България. Независимо дали кандидатурата е за бакалавър или за магистър, колкото по-добра е академичната подготовка, толкова по-лесно би се справил студентът с предизвикателствата на образованието в чужбина. Общият успех от дипломата им, разбира се, също трябва да отговаря на изискванията на университета.

На трето място, но не и по важност, кандидат-студентът трябва да има силна мотивация да успее и да бъде подготвен, защото образованието в чужбина изисква много труд, добра организация, емоционална стабилност и отговорност.

образование в чужбина

6. Трите най-важни неща за психическата настройка, след като вече сме приети в университет в чужбина

Подходяща психическа нагласа трябва да се развие не само в кандидат-студентите, но и в техните родители. Много е важно да се прецени дали кандидат-студентът може да живее самостоятелно, да се справи с чисто битовите аспекти от живота далеч от дома.

Също така, кандидатите трябва да са подготвени, че в една забързана и разнообразна в културно отношение среда, те ще бъдат оценявани не по произхода и материалните им възможности, а по това какви личности са, какви знания и таланти притежават.

Третото най-важно нещо по отношение на психическата настройка е осъзнаването на факта, че образованието в чужбина е за хора без предразсъдъци, които са отворени към различното и новото, към създаване на множество контакти и приятелства, и които да са готови да представят държавата си и себе си в най-добрата светлина.

7. Трите най-чести грешки при кандидатстване в чужбина

Първата най-честа грешка, която правят кандидат-студентите и родителите им, е неточната преценка на възможностите и на академичния им успех. Често твърде високите амбиции възпрепятстват успешната реализация. Например, има много кандидат-студенти и родители, които са се ориентирали към образование в университети от ранга на Оксфорд и Кеймбридж. В такива случаи е много важно кандидатът да е запознат с изискванията на университета и да прецени дали има нужната подготовка и качества.

Често кандидат-студентите правят и неправилен избор по отношение на специалността, университета или държавата, повлияни от някаква мода или от избора на техни приятели. Например, наша приятелка решава да учи медия и комуникации и ние, без да имаме идея дори в какво се състои специалността, се втурваме в същата специалност.

Кандидат-студентът трябва да е запознат с условията на живот в държавата, в която е избрал да учи. Средствата, необходими за живот трябва да бъдат напълно преценени. Например в Дания бакалавърските и магистърските програми нямат академични такси, т.е. смята се, че образованието там е безплатно. Затова пък стандартът на живот в тази страна е много висок, разходите са големи и може да се окаже, че средствата не достигат и по тази причина студентът да трябва да се върне обратно в България.

8. Каква езикова подготовка трябва да имат кандидатите за образование в чужбина?

Независимо на какъв език е образованието – английски, немски, френски, испански, италиански, нивото трябва да бъде много високо. По общоевропейската референтна езикова рамка, която предполага шест нива – от A1 до C2, повечето университети изискват C1. Въпреки че има и такива, които приемат с ниво B2, трябва да се има предвид, че колкото е по-добро владеенето на езика, пред толкова по-малко препятствия ще бъде изправен кандидатът.

9. Трите най-големи заблуди за обучението в чужбина

На първо място е това, че всеки, независимо от академичната си подготовка, може да учи в чужбина.  Заблудата е породена от това, че за повечето специалности в западноевропейските университети няма приемен изпит и единствените документи, които кандидатът трябва да представи за бакалавърска програма, са: сертификат за владеене на чужд език, диплома за средно образование (академична справка), препоръка от преподавател и мотивационно есе. От една страна наистина е лесно да бъдеш приет в чуждестранен университет – с успех над 5-5.50 шансовете са големи. Но трябва да се има предвид, че изискванията към студентите са много големи и самото дипломиране е трудно. Например, бакалавърските програми за някои специалности, които в България се изучават четири години, във Великобритания са сгъстени до три. Препятствията и предизвикателствата, които среща един студент в чужбина са доста.

Втора заблуда е, че образованието в чужбина е само за деца на богати родители. Нарастващият брой кандидатури опровергава това твърдение. В Германия, Дания, Швеция и Шотландия няма академични такси за граждани на Европейския съюз. Единствените разходи, които трябва да бъдат предвидени, са за настаняване и живот. За да подпомогнат тези си разходи студентите, могат да ползват стипендии или да работят почасово. В страните, където образованието е платено, около 90% от студентите ползват студентски заеми.

Третото грешно твърдение е, че завършилите образование в чужбина непременно остават да работят и живеят в страната на обучение. В действителност все повече млади българи се връщат и реализират в България. Тук все още има много незапълнени ниши и възможности за реализация на младите хора, които имат добра професионална подготовка и идеи, както и волята и характера да ги реализират.

10. От какво да се пазим, отивайки да учим в чужбина?

И жените и мъжете трябва да се пазят от безпочвените илюзии, че ще е много лесно и достъпно. Образованието в чужбина е голямо изпитание както за студента, така и за родителите му. Усилията, които трябва да бъдат вложени, за да се постигнат добри академични резултати, са само малка част от предизвикателствата, много от които са чисто от битов, личностен или емоционален характер.

 

Няма коментариДобави коментар »

Няма добавени коментари към тази статия

Добави коментар за "10 съвета за желаещите да учат в чужбина".

Още от "Кандидатстване"

Интервю по телефона: 5 съвета за успех

Интервю по телефона: 5 съвета за успех

Интервюто по телефона е все по-често срещан метод за интервюиране на кандидати за дадена работа. Как най-добре може да се представите по време на телефонно интервю? Вижте 5 съвета за успех, свързани с интервю по телефона.

Как да се подготвите за интервю за работа?

Как да се подготвите за интервю за работа?

Доброто протичане на интервюто за работа е ключът към назначаването ви. Ето защо е важно да не пренебрегвате значението на интервюто за работа и да се подготвите добре за него. Представете си, че отивате на важен изпит и ви трябва „Отличен“

Интервю за работа

5 грешки, заради които не ви наемат на работа

Вече дълго време не успявате да си намерите работа? Ходите на интервюта, но резултатът винаги е еднакъв и то не във ваша полза? Може би причината за неуспеха ви се крие именно във вас самите.